Bonrosa Exclusive Flowers & Accessoires

Welkom op de site van "de" Bloemist van Almelo!

Privacy verklaring

Bonrosa exclusive flowers kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Bonrosa, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een bestelformulier op de website aan Bonrosa verstrekt.


De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van de webshop verwerkt:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw bedrijfsnaam
  • Uw adres, postcode en woonplaats
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw bankrekeningnummer


Waarom Bonrosa deze gegevens nodig heeft

Bonrosa verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om heeft gevraagd, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Bonrosa uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.


Hoe lang worden gegevens bewaard?

Bonrosa bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.


Worden uw gegevens gedeeld?

Bonrosa verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Beveiliging

Bonrosa neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Bonrosa maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.


Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.


Bonrosa is als volgt te bereiken:


Vesteging adres:

Bonrosa exclusive flowers & accessoires

Windmolenbroeksweg 14

7606 JP Almelo

Telefoon nr: 0546-842082

Whats app: 0683231687